Taksering

Takstmann
Arild AAse

Arild Aase er malermester og sertifisert takstmann i BMTF. Arild kan hjelpe deg med tvister vedrørende malerarbeider.

Reklamasjonsrapport er en vurdering av feil / avvik / skader (gjeldende forhold) som det blir reklamert på. Dette gjelder både for brukte og for nye boliger. Ofte i forbindelse med kjøp av ny leilighet eller bolig, et eierskifte for en bolig eller leilighet.

Ta kontakt med oss dersom du føler at utført malerarbeid ikke tilsvarer den kvaliteten som er blitt lovet, eller det er feil eller mangler med arbeidet.

Vi hjelper til med en uavhengig vurdering av forholdet som det reklameres på. Vi forholder oss til reglene i NS 3420 og dømmer utifra dette.

Vi utfører en ferdigstillelsesrapport og oppfølgingsrapport av malerarbeider. Vi går gjennom og sjekker utført arbeid opp mot gjeldende regler i NS 3420-T Maler og beleggarbeider.

Vi foretar en oppmåling av boligens bruksareal.

Vi utfører oppmåling av malte arealer på tak og vegger ved usikkerheter/tvilstilfeller vedr. m² ved ferdigoppsatte prisskjema/anbudsskjema på malerarbeider

Priser på rapporter

Alle priser er inkl. mva.

Reklamasjonsrapport enkel
Reklamasjonsrapport enkel Leil. u/100 m² kr 4 200,00
Reklamasjonsrapport enkel Leil. o/100 m² kr 5 600,00
Reklamasjonsrapport enkel * Eneb. u/200m² kr 6 300,00
Reklamasjonsrapport enkel * Eneb. o/200m² kr 7 700,00

Reklamasjonsrapport med bilder
Reklamasjonsrapport med bilder Leil. u/100 m² kr 6 300,00
Reklamasjonsrapport med bilder Leil. o/100 m² kr 7 700,00
Reklamasjonsrapport med bilder * Eneb. u/200m² kr 9 100,00
Reklamasjonsrapport med bilder * Eneb. o/200m² kr 11 200,00

Ferdigstillelsesrapport malerarbeider
Ferdigstillelsesrapport Leil. u/100 m² kr 4 900,00
Ferdigstillelsesrapport Leil. o/100 m² kr 6 300,00
Ferdigstillelsesrapport * Eneb. u/200m² kr 7 000,00
Ferdigstillelsesrapport * Eneb. o/200m² kr 9 100,00

Oppfølgingsrapport
Oppfølgingsrapport Leil. u/100 m² kr 3 500,00
Oppfølgingsrapport Leil. o/100 m² kr 4 200,00
Oppfølgingsrapport * Eneb. u/200m² kr 4 900,00
Oppfølgingsrapport * Eneb. o/200m² kr 6 300,00

Ettårsrapport malerarbeider
Ettårsbefaring malerarbeider Leil. u/100 m² kr 4 200,00 Ettårsbefaring malerarbeider Leil. o/100 m² kr 4 900,00 Ettårsbefaring malerarbeider * Eneb. u/200m² kr 5 600,00 Ettårsbefaring malerarbeider * Eneb. u/200m² kr 7 000,00

Arealmåling gulvflater
Arealmåling gulvflater Leil. u/100 m² kr 3 500,00
Arealmåling gulvflater Leil. o/100 m² kr 4 200,00
Arealmåling gulvflater * Eneb. u/200m² kr 4 900,00
Arealmåling gulvflater * Eneb. o/200m² kr 6 300,00

Arealmåling gulvflater og veggflater
Arealmåling gulvflater og takflater Leil. u/100 m² kr 6 300,00
Arealmåling gulvflater og takflater Leil. o/100 m² kr 7 000,00
Arealmåling gulvflater og takflater * Eneb. u/200m² kr 7 700,00
Arealmåling gulvflater og takflater * Eneb. o/200m² kr 9 100,00

Diverse
Ekstra bi-leilighet kr 2 100,00 Ekstra bad/våtrom kr 1 400,00
Beskrivelse av rom og overflater kr 1 400,00 Timepris og tillegg kr 1 400,00
Kjøring pr kilometer kr 10,00
Bompenger etter gjeldende satser + 25 % mva.